3 1 3 3 3 3 3 3

 

 

 

 

Marli Turion is beeldend kunstenaar.
Zij studeerde aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Maastricht en aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem .
Turion ontving voor haar werk verscheidene prijzen, zoals de Nederlandse Grafiekprijs, stipendia, reis- en werkbeurzen o.a naar Polen, Hongarije en Spanje.
Solo, groepstentoonstellingen en kunstprojecten in België, Duitsland en Nederland. Haar werk maakt deel uit van een groot aantal particuliere-overheids en bedrijfskunstcollecties.


Jaren geleden nam ik het besluit dat mijn werk moest gaan over dingen die heel dicht bij me stonden. Dit resulteerde in werk waarin familieportretten een grote rol speelden. Gaandeweg evolueerde het onderwerp in 'de vrouw'. Ik maakte en maak nog steeds geïsoleerde vrouwbeelden. Mijn vrouwen dansen, wanen zich onbespied, nemen soms expressieve houdingen aan en vooral; zijn zichzelf. Vaak isoleer en bescherm ik ze met transparante rasters zodat hun weldadige eenzaamheid versterkt wordt. Eigenlijk gaat het daardoor om iets anders; de ontsnapping uit de werkelijkheid , het kunstwerk als ontsnappingsroute.

Enerzijds druk ik dat gegeven dus uit door de figuratie, de vrouwen, maar er is ook nog een ander aspect dat hierin een rol speelt. Dat is de haast meditavie manier waarop ik teken en schilder. Dit laatste komt het sterkst tot uitdrukking in de manier waarop ik rasters en patronen fabriceer en die ik steeds vaker als een zelfstandig onderwerp gebruik. Eerst teken ik de patronen met duizenden puntjes houtskool die daarna worden aangevuld met stipjes acryl, meestal zo dik dat het borduursels of stiksels lijken. De onderwerpen voor mijn rasterschilderijen komen uit de natuur; ik heb een uitgebreide beeldbank, maar ook behangselpatronen spelen vaak een rol en in mijn laatste werk ontstaan ruimtes uit deze patronen waarbij de kunstgeschiedenis een inspiratiebron is

In mijn laatste serie tekeningen teken ik over 'gevonden foto's'. De foto's gaan over het verleden. Ik teken over de afbeelding heen ,ik kras de onderliggende afbeelding weg, het papier verdwijnt en verkleurd. Daarmee wis ik de historie uit en vertel ik tevens weer een nieuwe historie . Kijkt en ziet men in de huidige tijd nog wel wat de geschiedenis vertelt?

 
Marli Turion is a visual artist.
She studied at the Academies of Art in Maastricht and Arnhem. She was awarded several art sholarships for study/travel in Poland and Hungary and for development of her work through the Dutch Foundation for Visual Arts.  She won the National Prize for Graphic Art in the Netherlands.

Years ago I made the decision that my work should be about things that were very close to me. This resulted in work in wich family portraits played a major role. Gradually, the subject evolved into 'the woman'. My woman dance, imagine themselves unobserved, sometimes adopt expressive postures and above all are themselves.

In the work, 'Un certain regard' from 2019, one sees a grid of vegetable forms superimposed on the female figure. At one point,I wondered what might happen if I omit the woman and only have the grid? Something that at first seemed an afterthought,grids and patterns, then became the main thing ; an independent subject. The subjects from the grids come from nature, but wallpaper patterns also play a role and in my latest work, spaces arise from these patterns. Art history is also a source of inspiration. In the meditative sphere in wich I work, the artwork becomes an escape route.

In addition to drawings ,I execute my paintings in acrylic paint and reinforce this with drawing materials. In this way, a kind of drawn painting is created. First I draw the patterns with countless charcoal lines and dots,wich are then completed with dots of acrylic,usually so thicks that they resemble embroidery or stitching.

. In my latest drawings I draw about found photo's. Those pictures are about the past. .The result is scratching out of the underlying image. That erases the history. The truth lies in the past. The past can never be the past